WORK BASED QUALIFICATIONS

Author: Karen Jones   |   29/04/2024


Os hoffech wneud cais neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod, cysylltwch â: Employer & Employee Training – Pembrokeshire College 01437 753320 or central@pembrokeshire.ac.uk If you would like to apply or have any questions on the above please contact: Employer & Employee Training – Pembrokeshire College 01437 753320 or central@pembrokeshire.ac.uk

Announcements

DATBLYGIAD CPD - Cymorth Arbenigol Lefel 3 ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

06/04/2022
Read More

CPD Development-Level 3 Specialist Support for Teaching and Learning in Schools

06/04/2022
Read More

Datblygiad CPD - Cymwysterau Arweinyddiaeth a Rheolaeth lefelau 2 i 5

06/04/2022
Read More